Percepció i ús de la Viquipèdia entre els alumnes de secundària

16/7/2019

El maig passat va sortir publicat un article basat en part del meu treball de fi del màster de formació del professorat, coescrit amb la meva directora. L’article presenta els resultats d’una enquesta sobre les percepcions que 143 alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat tenen de la Viquipèdia i els usos que en fan en el context escolar, amb resultats similars a altres estudis: els alumnes valoren la Viquipèdia per la seva rapidesa, facilitat d’ús i àmplia cobertura, i tot que en perceben una baixa fiabilitat n’accepten el compromís en favor dels beneficis que proporciona

A diferència d’altres estudis utilitzats com a referència, també vam voler observar l’ús segons la disciplina, i vam veure que és mínim pel que fa a les matemàtiques. També van obtenir respostes sobre l’ús que els alumnes fan de les diferents versions lingüístiques.

Cuquet, M., García San Pedro, M. J. (2019), «Percepciones y uso de la Wikipedia en alumnos de educación secundaria», Education in the Knowledge Society 20, 8.

Percepció i ús de la Viquipèdia entre els alumnes de secundària - July 16, 2019 - Martí Cuquet