Martí Cuquet

Com que aquest blog es produeix en una instal·lació on es processen matemàtiques, els articles poden contenir traces de matemàtiques.

Sense cap particular al qual referir-se des d’aquí, l’autor saluda afectuosament el(s) seu(s) lector(s). —P. C.

Articles

Martí Cuquet - Martí Cuquet