Recerca matemàtica aplicada a l'aula

7/12/2019

Aquest curs hem endegat un grup de treball entre uns quants professors de matemàtiques. A l’estiu, tot compartint enllaços dels Espresso de Cambridge Mathematics, va sorgir interès en llegir articles de recerca en didàctica de les matemàtiques o similars i discutir-los conjuntament. La idea es va materialitzar el setembre passat amb la creació del grup de treball de Recerca matemàtica aplicada a l’aula, recolzat pel CRP de Granollers.

El funcionament és senzill. Cada sessió, un dels membres del grup ens acull al seu institut i s’encarrega de llegir i presentar breument les idees clau d’algun article, que després discutim entre tots. Després escollim una activitat ja preparada (o que algú hagi si més no esbossat mínimament), la treballem conjuntament i l’enriquim amb les conclusions que hem extret de l’article. Els materials queden preparats durant la sessió, per tal que abans de la següent tinguem temps de dur-la a l’aula. La següent sessió, abans de començar amb el nou tema, arrenca amb una presentació breu de les produccions dels alumnes i dels diferents nivells d’assoliment de les competències que ens havíem marcat.

A l’inici de curs hem fet una proposta de temes a tractar amb els seus corresponents articles, però cadascú és lliure de seleccionar-ne un altre si té algun interès diferent.

Els temes i articles proposats de moment per a aquest curs són:

Els materials que anem generant quedaran disponibles aquí.

Recerca matemàtica aplicada a l'aula - December 7, 2019 - Martí Cuquet