Activitats i recursos

Aquí recullo un llistat d’algunes activitats o idees que m’agraden per dur a l’aula de matemàtiques.

1r d’ESO

Numeració i càlcul

Enllaços a més reculls d’activitats i recursos

Activitats i recursos - Martí Cuquet